Akıllı Telefon Kullanıcılarının Uygulama Kullanım Trendleri

 

Yaşları 13-64 aralığında seyreden her üç akıllı telefon kullanıcısından biri, cihazındaki uygulamaları haftada birkaç kez yenisiyle değiştiriyor. Yahoo’nun mobil uygulamaları ele alan yeni raporuna göre; bir ay içerisinde bu oran %52’ye varıyor. Yahoo’nun raporunda dikkat çektiği başka bir nokta ise silinen uygulamalar. İndirildikten sonra 3 aya yakın bir süre kullanılmayan uygulamalar, en çok silinen uygulamaların başında geliyor.Öyle ki, bu uygulamaların üçte biri indirildikleri hafta veya daha kısa bir zamanda siliniyor.

Yahoo araştırması, Amerika’da yaşayan 13-63 yaş arasındaki 2,590 akıllı telefon kullanıcısı ile gerçekleştirildi. Raporda katılımcıların %29’unun zamanının çok büyük bir kısmını akıllı telefonlarında geçirdiği veya telefonlarını bilgisayar işlevi görecek şekilde kullandığı belirtiliyor.

Ortalama olarak,

  • 12 hafta boyunca uyku halinde bekleyen uygulamaların en önce silindiği
  • 11 hafta içinde en hızlı kullanıcı kaybı yaşayan kategorinin içerik uygulamalarının olduğu belirtiliyor.

Bir uygulamanın silinmesinin en geçerli sebebi olarak, uygulamanın çok kullanılmaması (%55) görülüyor. Pek çok katılımcı, daha iyi veya kullanışlı bir uygulama (%53) bulduğunu belirtiyor. Kimileri yalnızca uygulamadan sıkıldığını (%52) söylerken, kimileri çok fazla reklam görmekten (%46) ve telefonlarındaki yetersiz hafıza ve depolama alanlarından (%45) yakınıyor.

Diğer veriler ışığındaki dikkat çekici başka bir çalışma ise, depolama alanı sorununun uygulamaların silinmesinde tetikleyici bir rol oynadığı vurguluyor. Quixey’nin yakın zamanda yaptığı bir araştırmada, mobil cihaz sahiplerinin, depolama alanlarının uygulamalar tarafından işgal edilmesinin uygulamalarla ilgili en sevmedikleri şeylerden biri olduğu ortaya çıktı.

Rapordaki bir çıkarıma göre; kullanılmayan uygulamaların yeni uygulamalarla değiştirilmesi uygulama indirme sürecini ve trafiğini yönetiyor. Bu nedenle rapordaki veriler, uygulama indirmelerinin arkasındaki tetikleyici unsurun “uygulama değiştirme” olduğu konusunda bir yönlendirmede bulunuyor. 10 katılımcıdan 6’sı, kullandıkları bir uygulamanın mevcut versiyondan tatmin ve memnun olmamalarının kendilerini yeni bir uygulama indirmeye yönelttiğini söylüyor. Kullanıcıları yeni mobil uygulamalar denemeye yönelten diğer önemli unsurlar:

  • Yeni bir şey arama/sıkılma (%80)
  • Kişisel tavsiye (%74)
  • Çocuklar (%70)
  • Mobil tarayıcıların kullanışsızlığı (%68) ve
  • Alışveriş deneyimini iyileştirebilecek bir uygulamaya ihtiyaç duyma (%65)

Kişisel tavsiyelerin listenin üst sıralarında yer alması oldukça dikkate çekiyor. Buna ek olarak; Google ve Ipsos’un yaptığı bir araştırmada, word-of-mouth’un (ağızdan ağıza pazarlamanın) akıllı telefon uygulaması keşfetmedeki temel etkenlerden biri olduğu ve “Kullanıcılar neden daha çok uygulama indiriyor?” sorusunu yanıtladığı görüldü.

İlginç bir şekilde, reklamlara yönlendirme listesinin en alt sıralarında rastlanırken, Yahoo araştırmasının katılımcıları,  reklamların da uygulama indirmeye yönlendirmede etkili olduğunu kaydetti. Benzer şekilde katılımcıların neredeyse yarısı, online reklamların uykudaki uygulamaların tekrar kullanılmaya başlattığını ve  %52’si ise aile, arkadaş ve tanıdıklarının uygulamaları yeniden aktifleştirmeye teşvik ettiğini ifade etti.

Bir başka üzerinde durulması gereken uygulama indirme tetikleyicisi; uygulama mağazaları (app store). Katılımcılar uygulama mağazaları sayesinde ilgilendikleri bir kategorideki bir uygulama için geniş çaplı arama yapma imkanı bulduklarını söylüyor. Kullanıcılara zaman kazandıran ve işlerini kolaylaştıran bu yönlendirmenin sıklıkla tercih edilmesi hiç de şaşırtıcı değil. Kullanıcı görüşleri ve oylamaları, uygulama mağazasının bir başka önemli uzantısı. Negatif yorum alma, kullanıcılar için bir uygulamayı indirmemek için haklı bir sebep.

 

Credit: “What Prompts Smartphone Users to Download Apps #8211; and Why Do They Delete Them?” MarketingCharts. N.p., 14 Jan. 2016. Web. 17 Feb. 2016.