Ericsson Mobilite Raporu 2

Bu yazıda Ericsson Mobilite Raporu’ nun ilk ana başlığı olan 2016 1. Çeyrek Mobil Abonelikleri incelemeleye devam ediyoruz.

Bölgesel Abonelikler Görünümü

Tüm bölgelerde mobil aboneliklerde bir artış var, ancak değişimi yönlendiren faktör mobil geniş bant.

b1

Mobil aboneliklerin sayısı bölgeler arasında artmaya devam ediyor. Olgun pazarlardaki büyük oranda büyüme daha fazla cihaz ekleyerek gerçekleşirken, gelişmekte olan bölgelerde daha fazla cihaz alabiliyor olması yeni aboneleri teşvik ediyor. Yerel ekonomik koşullar, farklı bölgelerdeki abone alımlarını önemli derecede etkiliyor. Büyüme, pek çok bölgede mobil geniş bant aboneliklerinin güçlü alımıyla tetikleniyor.

Mobil geniş bant aboneliğinin büyümesinin, genç ve artan bir nüfus, artan GSYİH ve akıllı telefon alımı nedeniyle Orta Doğu ve Afrika’da özellikle güçlü olması bekleniyor. Asya Pasifik bölgesindeki bazı ülkeler, önümüzdeki beş yıl içinde güçlü bir mobil geniş bant aboneliği alışverişi yaşarken, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi olgun bölgeler daha ılımlı bir büyümeye sahip olacak.

b2

Orta Doğu, Afrika’da ve Asya Pasifik’ indeki mobil abonelikler esas olarak sadece-GSM / EDGE, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da çoğunluk WCDMA / HSPA ve LTE

Orta Doğu ve Afrika, bir çok ülke arasında ekonomik büyüme ve gelişmiş yaşam standartlarına sahip bir bölgedir. Düşük maliyetli akıllı telefonların artan kullanılabilirliği ile mobil geniş bant hizmetlerine yönelik talep birleşince, 2015’teki ses merkezli GSM / EDGE aboneliklerinin bir çoğunluğunun 2021 itibariyle WCDMA / HSPA ve LTE aboneliklerine kayması söz konusu olacaktır. Bununla birlikte, GSM / EDGE’ ye yapılan aboneliklerin bölgede 2021 yılına kadar hala önemli bir paya sahip olacağı düşünülmektedir.

”3G tabanlı cep telefonlarını kullanan düşük gelirli tüketicilerin sayısının yüksek olması nedeniyle Sahra Altı Afrika’da WCDMA / HSPA ağırlıklı olarak 2021’e hakim olacak.”

Asya Pasifik çok çeşitli bir bölgedir ve LTE aboneliklerinin bölgesel payı 2021 yılında yaklaşık yüzde 50 olacaktır. Bu, Çin’de halen devam etmekte olan LTE’nin yaygınlaşmasına rağmen, 2021 yılı sonunda ülkede 1.2 milyar LTE aboneliğine neden olacaktır – küresel toplamın yaklaşık dörtte biri.

Ayrıca, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler LTE’yi benimseyen ilk ülkelerdendi. Bu iki ülke 2015 yılı sonunda küresel LTE aboneliklerinin yüzde 14’ünü oluşturuyordu.

Orta ve Doğu Avrupa’da WCDMA / HSPA aboneliklerinin payı artmaktadır ve LTE şebekeleri hemen hemen tüm ülkelerde mevcuttur.

b3

5G ilk yayılmalar

5G abonelikleri, mobil geniş bant hizmetlerinde iyileştirmeler sağlayacak ayrıca IoT için genişleyen kullanım yelpazesine izin verecek. ABD, Japonya, Çin ve Güney Kore’nin 5G aboneliklerinin sunulacağı ilk ülkeler olması bekleniyor.

Nesnelerin İnterneti

Bağlanan cihaz sayısındaki büyüme, ortaya çıkan uygulamalar ve iş modelleri tarafından yönlendirilir ve düşen cihaz maliyetleri ile desteklenir.

b4

Cep telefonları bağlı cihazların en büyük kategorisi olmayı sürdürüyor ancak 2018’de bağlı otomobilin, makine, elektrik sayacı, uzaktan ölçüm ve tüketici elektroniği içeren IoT’yi aşması bekleniyor. IoT cihazlarının 2015’ten 2021’e, yeni kullanım durumlarına bağlı olarak yüzde 23’lük bileşik yıllık büyüme hızıyla (CAGR) artması bekleniyor.

2021 yılına kadar yaklaşık 28 milyar cihazın bağlı olacağı tahmin ediliyor ve bu cihazların 16 milyarına yakın kısmı IoT ile ilgili olacak.

b5

2021 yılına kadar hücresel abone sayısıyla 1,5 milyar IOT cihazı

2015 yılının sonunda hücre aboneliğine sahip yaklaşık 400 milyon IoT cihaz vardı. Hücresel IoT’nin, bağlı cihazların farklı kategorileri arasında en yüksek büyümeye sahip olması ve 2021 yılında 1,5 milyar’a ulaşması beklenmektedir. Bu artış, hücresel IoT teknolojilerinin endüstri odaklılığının ve 3GPP standardizasyonunun artmasından kaynaklanmaktadır. Hücresel bağlantılar; hazırlama, cihaz yönetimi, servis etkinliği ve güvenliği iyileştirmelerinden yararlanmaktadır.

”IoT kapsamında, farklı ihtiyaçlara sahip iki büyük pazar segmenti ortaya çıkıyor:

Massive ve kritik uygulamalar.”

b6

Massive IoT bağlantıları, yüksek bağlantı hacimleri, düşük maliyet, düşük enerji tüketimi ve küçük veri trafiği hacimleri ile karakterize edilir. Örnekler arasında akıllı bina, nakliye lojistiği, filo yönetimi, akıllı sayaçlar ve tarım yer alıyor. Pek çok şey kılcal şebekeler vasıtasıyla bağlanacaktır. Bu, hücresel şebekelerin her yerde bulunması, güvenliği ve yönetimi üzerinde etkili olacaktır.

Günümüzde, hücresel IoT modüllerinin yaklaşık yüzde 70’i sadece GSM’dir. Ağ mekanizmaları uygulanmakta ve düşük oranlı uygulamalar için ağ kapsamı genişletilmektedir. Ek işlevsellik, mevcut ağların farklı cihaz kategorilerini desteklemesini ve ağa erişen cihazların önceliklendirilmesini sağlar. Uyku modu gibi ağ sistemi iyileştirmeleri, uzak hücresel aygıtlar için pil ömrünü 10 yılı aşmayacak şekilde destekleyecektir.

Kritik IoT bağlantıları, çok düşük gecikme süresi ile ultra güvenilirlik ve kullanılabilirlik gereksinimleri ile karakterize edilir. Örnek olarak, trafik güvenliği, özerk otomobiller, endüstriyel uygulamalar, uzaktan cerrahi de dahil uzaktan üretim ve sağlık hizmetleri verilebilir.

Günümüzde, LTE’nin hücresel IOT cihaz penetrasyonu içindeki payı yaklaşık yüzde beş civarındadır. Maliyet düşüşleri, LTE’ye bağlı cihazların giderek canlı kalmasını sağlayarak, çok düşük gecikmeli yeni uygulamalar sağlar. Bu, karmaşıklığı azaltarak ve modemleri IoT uygulama yeteneklerine sınırlayarak başarılabilir. Mevcut LTE ağlarında ve 5G yeteneklerinde geliştirilen işlevselliğin kritik IOT dağıtımları için adreslenebilir uygulamaları genişletmesi bekleniyor.

2015 ve 2021 arasında, IoT bağlantılarının% 23’lük bir CAGR ile büyümesi bekleniyor. Bu süre zarfında, Batı Avrupa, bağlantılı otomobil segmentinde büyümenin yol açtığı en fazla bağlantıyı ekleyecek gibi görünüyor.

Source: https://www.ericsson.com/res/docs/2016/ericsson-mobility-report-2016.pdf